Boys Sophomore Basketball, Boys Varsity Basketball · Honoring Drew Lzowski